Clases de verano en A Tempo Escuela de Música Pontevedra

Tiempo de lectura estimado: 4 minutos

Clases de verano en A Tempo Escuela de Música en Pontevedra

Este verano clases de música en A Tempo con todas las garantías sanitarias: clases individuales, aulas  desinfectadas con cada alumno, rotación de clases, ventilación, mascarilla. Plazas limitadas. Sin matrícula. Reserva cuanto antes horario, materia y profesor. Este es el mejor momento para empezar, retomar o continuar  tú formación musical.

Espacio A Tempo Pontevedra

Espacio A Tempo Pontevedra es un local especialmente acondicionado para el desarrollo de actividades musicales en sus vertientes de interpretación, composición y educación musical.

Es también un espacio de colaboración y cooperación entre músicos profesionales, profesores y alumnos de música de todas las edades e intereses.

Espacio A Tempo Pontevedra alberga una escuela de música, A Tempo, inscrita en el registro de escuelas de música de la Consellería de Educación y trabajadores autónomos que imparten clases de música en régimen de alquiler de estudios para músicos.

Los profesores que tengan un proyecto pedagógico personal y alumnos interesados en recibir esa formación específica pueden reservar un estudio equipado para impartir docencia, en régimen de trabajador autónomo.

Los profesionales que quieran ser contratados a través de A Tempo para la realización de conciertos, pueden optar por nuestra fórmula de management (contratación, xestión e cachet).

Fruto de la cooperación entre profesionales de la música, también es sede de orquestas y grupos formados por profesores e intérpretes, como las orquestas Ribeira Sacra Jazz Orquestra (profesional), Nenos No Jazz (jóvenes estudiantes) dirigidas por Miguel Rodríguez, director de A Tempo Escola de Música, grupos de música cubana (Yanet Carrazana, Eddy Ponce), de jazz (Sarunas Pupelis, Noli Torres), rock (Rubén Iglesias, Manuel Díaz), folk y clásica ( Beatriz Andino, Laura Moure).

EDUCACIÓN INFANTIL
Dende os tres anos, os nenos poderán aceder á cultura musical, tomando contacto cos diferentes instrumentos, con músicos e profesores para estimula-la sensibilidade musical.

ADULTOS
Se estás pensando en recupera-la túa afeción musical ou tomas a decisión de toca-lo teu instrumento favorito, agora que tes máis tempo para ti; a idade non ten porque ser un impedimento.

PROBAS DE ACESO E EXAMES
Os estudantes de conservatorio dispoñen en A TEMPO de profesores preparados para axudar naqueles reforzos que o alumno precise para mellorar-la súa formación e acadalo coñecemento e destreza precisa. Os alumnos de percusión, poden prácticar nunha marimba de 4 octavas e 1/3. Podemos axurdarvos a prepara-las vosas probas de aceso a conservatorio ou probas de nivel, etc.
Se á formación clásica , queredes engadi-la música moderna: jazz, rock, blues, folk; tamén podedes contar co noso asesoramento.

GRUPOS E ORQUESTRAS
Para os  grupos de rock, jazz, folk, etc, pomos á vosa disposición un músico profesional que vos asesorará musicalmente.

ASESORAMENTO
Calquera idea musical que teñas, consultaa connosco, trataremos de axudarte en todo canto precises. Podes elexir de entre un bo grupo de profesionais para o estilo que practiques: Clásico, rock, jazz, blues, folk…

Podes visita-las nosas instalacións, coñecer onde e como traballamos e consultar persoalmente os aspectos que máis interese teñan para ti.

A escola de música A Tempo créase no ano 1998 co obxectivo de:

Promover os estudios de jazz e música moderna , e tamén os estudios de música en xeral, en especial a formación musical infantil, a través de unha estructura organizada e sustentada en programas de estudios avalados pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Procurar a combinación de ensino teórico e práctico, a través da práctica en diferentes grupos: combos, música de cámara, orquestra, coro, etc… en colaboración con profesores e profesionais de prestixio.

Proporcionar axuda a todolos que pretendan estudiar música dende os niveis iniciais ata os estudios profesionais. Os nosos programas de estudios adaptanse as necesidades do alumno, dende a preparación de provas de aceso a escolas superiores de música moderna de España e Portugal, a conservatorios e tamén formación musical a afecioados de todalas idades.

Oganizar seminarios, aulas maxistrais e sesións musicais a cargo dos profesores, alumnos e grupos da escola, procurando espazos de relación con outros alumnos e profesores, posta en práctica do estudiado a través das sesións de música.

A materia de Música e Movemento constitúe, en realidade, un programa de sensibilización musical onde se desenvolverán certas capacidades fundamentais para o desenvolvemento integral do nen@ que ademais lle prepararán para un ensino musical específico máis adiante.

Esta materia vai dirixida a nen@s entre os tres e os sete anos. Non debemos entender esta clase como un mero preparatorio á linguaxe musical, a súa visión é moito máis ampla, xa que se pretenden desenvolver todas as capacidades expresivas, musicais, intelectuais e motoras que posteriormente permitirán a nen@ elixir un instrumento, dedicarse á danza, ou ben, ambas as dúas cousas. O nen@ debe impregnarse da materia prima da Música, o son; descubrilo, exploralo, manipulalo, coñecelo e mesmo o crear. Sentir a música no seu corpo, expresarse a través dela e facer que sexa unha parte integrante de si mesmo. Sentir, expresar e crear serán as palabras clave nesta materia e para iso todos os recursos son válidos. O método será o máis lúdico posible porque o xogo a estas idades é unha parte integrante de si mesmos que transcende a todos os niveis da súa vida. Ademais, segundo marca a lexislación vixente, este ámbito formativo, común para as Escolas de Música, está dirixido exclusivamente aos alumn@s de idades comprendidas entre os tres e sete anos, co fin de atender, cun tratamento pedagóxico específico, o descubrimento e desenvolvemento das capacidades expresivas musicais e motoras que permitan posteriormente a elección dun instrumento e unha práctica gozosa e convincente da actividade artística.

Inscrita no rexisto de escolas de música da Consellería de Educación da Xunta de Galicia  nº 36024033

Compartir:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

cinco × 2 =

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.